Des de sempre, en VIVES & MUNTE, hem tingut molt clar que la INFORMACIÓ és un recurs imprescindible i els beneficis que reporta són inesgotables, pel que ocupa un paper molt important i vital, per a la supervivència de les empreses i avui més que mai en un mercat tan competitiu i canviant com és l'actual. Per això sempre ens hem caracteritzat a proporcionar INFORMACIÓ RÀPIDA, PERSONALITZADA, OBJECTIVA I DE RIGOROSA ACTUALITAT, analitza-dóna, interpretada i valoritsada per a cada tipus de necessitat pels nostres ANALISTES, DOCUMENTALISTES, ASSESSORS i CONSULTORS, sotmetent-la als més estrictes controls de qualitat

 

Els productes que a continuació li presentem són veritables solucions en si mateixos i es tradueixen en valuosos instruments que deuen maximitzar la seva inversió

 

 


 

 

SERVEIS ESPECIALITZATS

 


 

 

 

ÀREA INFORMACIÓ 

 

MERCANTIL

 • INFORMES INSTANT (3 h)

 • INFORMES FLASH (3 h)

ON LINE

 • IDENTIFICACIÓ DE SOCIETATS 

 • CONSULTES MERCANTILS 

 • VINCULACIONS MERCANTILS 

 • ESTATS FINANCERS 

 • NOMENAMENTS 

 • ÒRGANS SOCIALS 

 

 

ÀREA EMPRESARIAL 

 

COMERCIAL

 • INFORMES COMERCIALS

 • INFORMES FLASH REPORT (3 h)

 • INFORMES REPORT STANDARD

 • ESTUDIS A.C.E. (72 h) 

 • ESTUDIS REFERENCIATS  

 • ESTUDIS AUDITOR 

INTERNACIONAL

 • CURRENT CONTROL REPORT

EMPRESARIAL

 • INFORMES ESPECIALS 

 • ESTUDIS FINANCERS 

 • ESTUDIS DE SOLVÈNCIA 

 • INFORMES PATRIMONIALS 

 • ESTUDIS ANALITIC

 • ESTUDIS MÀXIM RISC 

JURÍDICA

 • ANÀLISI PACK-CONTENCIÓS 

 • ANÀLISI PACK-PATRIMONIAL

 • DICTÀMENS PRE-CONTENCIOSOS

 • DICTÀMENS PRE-EMBARGAMENT 

 • RECERCA DE BÉNS 

 • RECRCA DE PATRIMONIS 

REGISTRAL

 • MERCANTIL

  • Recerca de Societats 

  • Notes Simples - Certificacions 

  • Estats Financers

 • PROPIETAT 

  • Verificacions Registrals 

  • Recerca de Finques 

  • Notes Simples - Certificacions

  • Servei d'Índexs

 • DENOMINACIONS 

  • Recerca de Noms Certificacions 

LABORAL

 • ESTUDIS PRE-LABORALS

 • REFERÈNCIES LABORALS 

 • VERIFICACIÓ CURRICULUM 

TÈCNICA 

 • RECERQUES

 • LOCALITZACIONS 

 • IDENTIFICACIONS 

 • ARRENDAMENTS 

 • FALSES SOLVÈNCIES 

 • VALORACIONS PATRIMONIALS 

 • AIXECAMENT DE BÉNS 

 • CONTRATEMPS MERCANTILS 

 • SITUACIONS IRREGULARS 

 • FRAUS 

ESTRATÈGICA 

 • INVESTIGACIÓ PROSPECTIVA 

 • INVESTIGACIÓ SECTORIAL 

 • INVESTIGACIÓ D'ENTONO DE NEGOCI 

 • INVESTIGACIÓ DE CONDICIONAMENTS ASIMÈTRICS 

CONTROL DE CLIENTS

 • SEGUIMENT I CONTROL DE RISCOS 

 • SITUACIONS D'ALERTA  

 • SEGUIMENT MODIFICACIONS ESTRUCTURALS 

 

 

ÀREA PERICIAL 

 

CAL·LÍGRAFA 

 • PERITACIONS CALIGRÁFICS 

 • DICTÀMENS CALIGRÁFICS 

 • IDENTIFICACIÓ DE SIGNATURES I ESCRITS 

 • IDENTIFICACIÓ ANÒNIMS 

 • ANÀLISI DE FALSIFICACIONS I IMITACIONS 

 • ANÀLISI DE DOCUMENTS I DUPLICACIONS 

 • CONFRONTA DE SIGNATURES I DOCUMENTS 

PATENS I MARQUES 

 • PERITACIONS PROPIETAT INDUSTRIAL 

 • PERITACIONS PROPIETAT INTELECTUAL 

 • FALSIFICACIONS DE MARQUES 

 • PERITACIONS TEXTILS 

 • PLAGI 

MEDIACIÓ

 • CIVIL 

 • MERCANTIL 

INFOANÁLISIS

 • INFORMES TÈCNICS 

 • DICTÀMENS ACCIDENTOLÓGICS 

 • INFORMES SOCIOLINGÜÍSTICS

ALTRES PERICIALS

 • PERITACIONS INFORMÁTIQUES 

 • AUTIRIES INFORMÁTIQUES 

 • RECONSTRUCCIÓ D'ACCIDENTS

 • PERITACIONS D'INCENDIS

 • TAXACIONS

 • VALORACIONS

 

 

ÀREA GRAFOLÓGICA 

 

GRAFOLOGÍA

 • ESTUDIS GRAFOLÓGICS  

 • ESTUDIS DE PERSONALITAT ESTUDIS DE COMPORTAMENT 

 • ESTUDIS DE CARACTEROLOGÍA 

 • ESTUDIS DE MILLORA DE RELACIÓ 

 • DICTÀMENS GRAFOLÓGICS 

 

 

ÀREA CRIMINALÍSTICA 

 

ACÚSTICA FORENSE

 • VERIFICACIÓ DE VEU I SO 

 • ANÀLISI DEL SO 

 • SISTEMES BIOMÈTRICS D'IDENTIFICACIÓ DE VEU 

 

FOTOGRAFÍA FORENSE

 • TÈCNIQUES AVANÇADES EN IMATGE 

 • ANÀLISI DE LA IMATGE 

 • PROTOCOLS DE FILMACIÓ PER A RECOLLIDA DE PROVES 

 • SISTEMES BIOMÈTRICS D'IDENTIFICACIÓ DEL ROSTRE 

 • VALORACIÓ DEL ROSTRE CAMUFLAT 

 

INFORMÀTICA FORENSE 

 • DOCUMENTS ELECTRÒNICS, CRIPTOGRAFIA

 • SIGNATURA ELECTRÒNICA 

 • ANÀLISI DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

 • RECERCA, DETECCIÓ, RASTREJO I IDENTIFICACIÓ

 • CIBERESPAI 

 • CONTRAMESURES 

 

DELICTES ECONÒMICS I FINANCERS 

 • INVESTIGACIÓ CONTRA EL FRAU EN MITJANS DE PAGAMENT

 • FRAU BANCARI, FISCAL, EN LES SUBVENCIONS, Etc. 

 • INVESTIGACIÓ PATRIMONIAL 

 • BLANQUEIG DE DINERS 

 • PREVENCIÓ CONTRA EL FRAU 

 

GRAFOLOGÍA FORENSE 

 • ANÀLISI D'ESCRITS I DOCUMENTS 

 • GRAFÍSTICA (CONFRONTA DE SIGNATURES I ESCRITS)

 • DOCUMENTOSCOPIA 

 • GRAFOPSICOLOGIA FORENSE (PROVA DE LA VERITAT) 

 

ENGINYERIA FORENSE 

 • ACCIDENTOLOGÍA I INFOGRAFIA FORENSE 

 • INVESTIGACIÓ INCENDIS 

 • INVESTIGACIÓ SINISTRES 

 • INVESTIGACIÓ ACCIDENTS 

 

BIOLOGIA I QUÍMICA FORENSE 

 • ADN 

 • RECOLLIDA DE MOSTRES 

 • TOXICOLOGÍA 

 

MEDICINA I ANTROPOLOGIA FORENSE 

 • IDENTIFICACIÓ DE LESIONS 

 • IDENTIFICACIÓ DE SÍMPTOMES DE MALALTIES 

 

PSICOLOGIA CRIMINAL "PROFILING" 

 • CLASSIFICACIONS DE PERSONALITATS I AMBIENTS CRIMINALS 

 • ANÀLISIS DE LES CIRCUNSTACIES PECULIARS 

 • ENTREVISTA / INTERROGATORI 

 • VALORACIÓ DEL TESTIMONI 

 

ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ 

 • VALORACIÓ DE LA INFORMACIÓ I MITJANTS D'OBTENCIÓ 

 • INTEL·LIGÈNCIA APLICADA A LA CRIMINALÍSTICA 

 • ANÀLISI DE LA INTENCIONALITAT 

 • LINGÜÍSTICA FORENSE 

 

BALÍSTICA 

 • DICTAMEN SOBRE ARMES 

 • CLASSIFICACIONS D'ARMES I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 

 • ARMES DE ÚLTIMA GENERACIÓ 

 • ESTUDIS DELS DANYS O MARQUES QUE PRODUEIXEN 

 

DACTILOSCOPIA 

 • OBTENCIÓ DE PETJADES 

 • EXAMEN DACTILOSCÓPIC 

 • COMPARANÇA DE PETJADES 

 

ÀREA INTEL·LIGÈNCIA I ESTRATÈGIA 

 

INTEL·LIGÈNCIA ORGANIZACIONAL

 • ESTRATÈGIA COMPETITIVA I PREVENTIVA 

 • ESTUDIS D'OPORTUNITATS I NOUS ESCENARIS 

 • ESTUDIS D'AMENACES I DEBILITATS 

 • ANÀLISIS D'ASIMETRIES ESTRATÈGIQUES 

 • ANÀLISIS D'INFORMACIÓ EMPRESARIAL I SOCI-LABORAL 

 • VALORITZACIÓ DE LA DIAGNOSI INFORMATIVA 

 • PROGRAMES PER A LA VISIBILITAT I SEGURETAT DE NEGOCI 

 • PROGRAMES D'ALERTA, CONTRAMEDIDES I COMUNICACIÓ 

 • METODOLOGIES PER A LA DEFENSA I GESTIÓ DEL PROCÉS INFORMACIÓ

 • ARQUITECTURA DEL SISTEMA D'INTEL·LIGÈNCIA INTEGRADA 

 • SOLUCIONS SITUACIÓ DE CRISI 

 

AUTOPROTECCIÓ EMPRESARIAL 

 • AUTOPROTECCIÓN EXECUTIUS I ACTIVITATS GERENCIALS 

 • DEFINICIÓ I DISSENY DEL SISTEMA DE GESTIÓ DEL RISC INTEGRAT 

 • ELABORACIÓ DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓ CORPORATIVA 

 • REVISIÓ I MILLORA DE LA PREVENCIÓ I ATENCIÓ A INCIDENTS 

 

MÈTODES I PROCESSOS

 • ANÀLISIS I DIAGNOSIS DE SITUACIÓ 

 • PROJECTES DE QUALITAT I MEDIAMBIENTAL 

 • NORMALITZACIÓ DE PROCESSOS I SISTEMES DE GESTIÓ 

 • PROGRAMES DE MILLORA CONTÍNUA. 

 • CONTROL I AVALUACIÓ D'EFECTES 

 • PROGRAMES D'OBSERVACIÓ DE L'ÍNDEX DE QUALITAT OBJECTIU

 

CONSULTING

 • FINANCER, COMERCIAL, MERCANTIL I LABORAL. 

 • GERÈNCIA DE RISCOS (EMPRESARIALS, TECNOLÒGICS, SOCIALS, ANTISOCIALS, DEL TREBALL, CATASTRÒFICS, I ALTRES AMB INCIDÈNCIA)

 • ORIENTACIÓ I ASSISTÈNCIA JURÍDICA ESPECIALITZADA (LABORAL, MERCANTIL, PENAL, CIVIL, FISCAL) 

 • ASSESSORAMENT EN ESTRATÈGIES DE PLANIFICACIÓ EMPRESARIAL 

 • SOPORT FINANCIACIONS

 • COGENERACIÓ 

 • IMPOR-EXPORT 

 • JOIN-VENTURE 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT

 

COORDINACIÓ I GESTIÓ DE SERVEIS INTEGRATS 

 • DIRECCIÓ TÈCNICA DE PROJECTES I SERVEIS (PROPIS, EMPRESARIALES I DE OUTSOURCING) 

 • LOGÍSTICA D'INFORMACIÓ TÈCNICA I DE NEGOCI 

 • IMPLANTACIÓ DE SISTEMES AVANÇATS 

 • INVESTIGACIÓ EVALUATIVA I RETROINFORMACIÓN 

 • SUPORT LOGÍSTIC A NEGOCIS I ACTIVITATS 

 • GESTIÓ DE MILLORES I ACCIONS ACORDADES 

 • CONTROL DE LES MESURES ADOPTADES 

 • INFORMACIÓ SIGNIFICATIVA A CERCLES D'INNOVACIÓ 

 

 

FORMACIÓ I DIVULGATIUS 

 • FORMACIÓ:

  • ACCIONS FORMATIVES A MESURA. 

  • DISSENY DE PLANES DE FORMACIÓ ESPECÍFICS

  • CONFERÈNCIES I SEMINARIS D'ACTUALITAT

 • LLIBRES I TEXTOS ESPECIALITZATS 

 • INNOVACIÓ I CONEIXEMENT SOSTINGUT 

 • ACTIVITATS RELACIONALS

 

 


 

 

Recordi que té a la seva disposició el primer SERVEI D'ATENCIÓ PERSONALITZADA (S.A.P.) d'assessorament i resposta immediata, atès per un Assessor Personal (ininterrompudament de 8 a 20 hores.) Telèfon Directe 933.232.488, al que pot exposar-li qualsevol dubte o aclariment i si ho desitja, buscar una millor solució a la mesura de les seves necessitats. 

 

 

 

**VIVES & MUNTE, garanteix que tots els seus productes estan sotmesos als més estrictes controls de qualitat. 
*Possibilitat de dissenyar el seu propi estudi a mida.
*Realitzant-se cadascun a partir de quan se sol·licita, obtenint així una clara informació, objectiva i del moment

 Avis Legal

 

 

 

VIVES & MUNTE S L,  C/ Sant Baltasar, 22       08014 - BARCELONA   (SPAIN)  
 

Tel. : (34) *93.452.08.65 
 

vym@vym.es     www.vym.es

 

 

 

 

Benvinguda

Empresa

Serveis

Solució Provym

Editorial

Notícies

S.O.S.

Enllaços

Consultes

Exclusiu Clients

   

Benvinguda

Empresa

Serveis

Sol.Provym

Artículos

Noticias

S.O.S.

Enllaços

Consultes

Exc. Clientes

 

 

© VIVES & MUNTE. (CIF B08589681) DES DE 1.979 PROPORCIONANT SOLUCIONS