PRINCIPI

 

 

Si vostè necessita realitzar, contractes d'arrendaments, cessions, o pensa realitzar una inversió conti abans amb els serveis especialitzats de Vives i Munte, on podrà obtenir resposta i solució dels nostres assessors financers, mercantils, tècnics, perits i experts en les diferents matèries, evitant així pèrdues i riscos innecessaris i de vegades predictibles, estem al seu servei tots els dies laborals de l'any de 8 a 20 hores. Així com la de disposar de tota la informació que necessita com localitzacions d'activitats, localitzacions de béns, localitzacions de domicilis, localitzacions d'ocupació, localitzacions d'empreses, de negocis, localitzacions de persones, de treballs, etc. 

Qualsevol informe o informació que precisi pot obtenirla per mitjà de Vives & Munte, Gabinet Pericial ja sigui informació per a embargament, patrimonial, prejudicial, prelaboral, tècnica, comercial, mercantil, o qualsevol altre que necessiti. 

En Vives & Munte vam contar amb tot tipus de mitjans i professionals qualificats per a detectar falsificacions, duplicacions, imitacions, tant d'escrits, com documents, confronta de signatures, condronta de documents, així com l'anàlisi d'escrits, anàlisis de documents, anàlisis de bitllets, identificació d'anònims, informes i dictamens realitzats pel Gabinet Cal.ligráfic format íntegrament per Perits Cal·lígrafs titulats completat amb experts en Grafopsicología Forense (ámbit judicial de la grafología, prova de la veritat grafopsicológica) 
 

 

 

 

 

PER A MÁS INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS PREMI AQUI >>>

 

 

      

  

               

VIVES & MUNTE S L,  C/ Sant Baltasar, 22       08014 - BARCELONA   (SPAIN)  
Tel. : (34) *93.452.08.65    Fax. : (34) *93.323.24.71 
vym@vym.es     www.vym.es

 

    

© VIVES & MUNTE. (C.I.F. B08589681) DES DE 1.979 PROPORCIONANT SOLUCIONS