Distingits Senyors.: 

Benvinguts a la web de VIVES & MUNTE, "GABINET MULTISECTORIAL D'ANÀLISI D'INFORMACIÓ EMPRESARIAL I SOCI LABORAL, CRIMINALÍSTIC, PERICIAL EN LES DIFERENTS MODALITATS i INTEL·LIGÈNCIA ORGANIZACIONAL" on
trobarà resposta i solució a totes les seves necessitats  EMPRESARIALS, JURÍDICAS i de DESENVOLUPAMENT. 

 

Quan fundem V&M, a la fi de la dècada dels setanta, amb la realització d'Informes Comercials, poc imaginàvem la consecució d'esdeveniments que es desenvoluparien amb posterioritat. L'evolució del mercat ha exigit progressivament un major nivell d'especialització per part dels professionals de l'informació Comercial i Mercantil que dia a dia consagren el seu esforç a l'empresa. 

Les diferents fases per les quals aquest país ha travessat, han vingut donant com resultat una constant modernització i actualització ferma en tots aquells extrems que abasten a l'empresa i el seu entorn. 

En l'actualitat, en un mercat de lliure competència i aperturat en tots els seus vèrtex, la mínima negligència possibilita la pèrdua significativa de quota de mercat que ràpidament absorbeixen els nostres competidors. 

Per això des del principi vam entendre que la bona i objectiva informació ha d'ocupar un paper imprescindible i vital, per a la supervivència empresarial i cada dia més, reportant uns beneficis inesgotables. La clau en aquest tipus de serveis resultava el donar una veritable solució al client que ens mostrava la seva necessitat, i si alguna cosa devíem tenir clar és que no veníem articles en sèrie, sinó un producte diferent en cada ocasió, perquè no existeixen dues necessitats iguals, tampoc podem donar-li una mateixa solució i ni tan sols un mateix enfocament. La nostra obligació i deure com professionals consisteix a recaptar l'enfocament del client i personalitzar al màxim aquesta acció. 

Confio que en les seves mans, les nostres solucions i productes puguin complir també la missió per a la qual van ser concebuts, proporcionant-li la satisfacció desitjada. 

Una salutació. 


Cordialment,

 

Jordi Vives, Director

CONTACTAR :  

 

 

 

 

 

VIVES & MUNTE S L, 

C/ Sant Baltasar, 22       08014 - BARCELONA   (SPAIN)  

Tel. : (34) *93.452.08.65 

vym@vym.es     www.vym.es

 

Avis Legal

 

 

 

Benvinguda

Empresa

Serveis

Solució PROVYM

Editorial

Notícies

S.O.S.

Enllaços

Consultes

Exclusiu Clients

Benvinguda Empresa Serveis Sol.Provym Artículos Noticias S.O.S. Enlaces Consultes Exc. Clientes       

 

© VIVES & MUNTE. (CIF B08589681) DES DE 1.979 PROPORCIONANT SOLUCIONS