PRINCIPI

 

 

ESTUDI FLASH

La solució a les necessitats d'informació immediates. Concebut per a disposar en 3 h., d'informació sobre aquelles societats de capital, basat en informació pública registral. Incloent informació sintetitzada de la seva Ultimo Balanç i Compte de Resultats de tenir-la disponible i consulta sobre anomalies mercantils i procedimients, tot això comentat i analitzat per un gestor. 
No és una solució per a garantir riscos, però li dóna una informació puntual i realment breu sobre l'estat d'una societat. Aconsellat en aquelles operacions on realment la rapidesa és un factor fonamental per a tancar la nostra acció comercial. 


ESTUDI A.C.E . 

 

Està considerat com l'ESTUDI DEL MOMENT. Es realitza en un termini de 72 hores, és contrastat i referenciat en distintes fonts. El resultat és un producte que en un breu espai de temps, li permet prendre decisions amb garantia suficient com per a desenvolupar una reeixida gestió. Molt indicat en operacions comercials on és imprescindible no equivocar-se des d'un principi. Manejaple i moldeaple mitjançant el sistema d'annexos que incorpora, quan realment els precisa. És un producte veritablement rendible i complet i el més important que és CONCLOENT. 

 

 

 

PER A MÁS INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS PREMI AQUI >>>

 

 

      

  

               

VIVES & MUNTE S L,  C/ Sant Baltasar, 22       08014 - BARCELONA   (SPAIN)  
Tel. : (34) *93.452.08.65    Fax. : (34) *93.323.24.71 
vym@vym.es     www.vym.es

 

    

© VIVES & MUNTE. (C.I.F. B08589681) DES DE 1.979 PROPORCIONANT SOLUCIONS