PRINCIPI

 

 

Amb Vives i Munte contarà amb un planter de professionals com informador comercial , analista laboral, investigador patrimonial, etc. 

 

Els nostres analistes comercials i investigadors patrimonials li ajudessin en els seus projectes i evitar fraus o en la localització d'empreses, de negocis, de persones, etc. Els nostres especialistes poden ajudar-lo en variats ítems com ser la Llei de arrendaments, aixecament de béns, lingüística forense, localització d'activitats, localització de béns, de domicilis , d'ocupació o treball, lesions fictícies, etc. Detecti falsificacions documentals contant amb el nostre servei grafoescritural, grafonomía, i grafopsicología o eviti problemes en la contractació de nous empleats a través de la grafopatología, diagnosi, estudis de caracterología, de personalidad, de comportament. 

Conti amb el nostre Gabinet Pericial per a: identificació d'anònims, documents, signatures, identificació de negocis, persones, societats contant amb tota classe d'eines com infografia forense.

 

La divisió de Criminalista de Vives i Munte, desenvolupa les següents especialitzacions:   

 

Tècniques avançades en verificació de Veu i So i imatge. Anàlisi del so i imatge, Sistemes biomètrics d'identificació de veu i del rostre, Protocols de filmació per a recollida de proves. 


Informàtica Forense, documents electrònics, criptografia i signatura electrònica, Análisis dels recursos: mitjans de protecció, mitjans d'investigació, Pràctica en la recerca, detecció, rastrejo i identificació pel ciberespai, contramesuras.

 

 

PER A MÁS INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS PREMI AQUI >>>

 

 

      

  

               

VIVES & MUNTE S L,  C/ Sant Baltasar, 22       08014 - BARCELONA   (SPAIN)  
Tel. : (34) *93.452.08.65    Fax. : (34) *93.323.24.71 
vym@vym.es     www.vym.es

 

    

© VIVES & MUNTE. (C.I.F. B08589681) DES DE 1.979 PROPORCIONANT SOLUCIONS